u Mnichova Hradiště
Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti
Úplné znění Územního plánu Žďár po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

 

účinnost od: 23.02.2022

Změna č. 1 Územního plánu Žďár

textová část

grafická část

 

vydána dne: 07.02.2022

účinnost od: 23.02.2022

Územní plán Žďár

textová část

grafická část

 

vydán dne: 25.04.2018

účinnost od: 10.05.2018

Regulační plán
„LOKALITA ZZ01 – ke hřbitovu, ŽĎÁR“

textová část

grafická část

veřejná vyhláška

Oznámení o vydání RP “Lokalita ZZ01 – ke hřbitovu, Žďár”

vydán dne: 04.04.2022

účinnost od: 20.04.2022

Regulační plán
„LOKALITY ZD17, ZD18, ZD19 DOUBRAVA – u pomníku, ŽĎÁR“
V PROCESU POŘIZOVÁNÍ

textová část

grafická část

 

veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o RP “Lokality ZD 17, ZD 18, ZD 19 Doubrava – u pomníku, Žďár”

zadání schváleno ZaO Žďár
dne 10.11.2020
usn.č. 11/2020
Územní studie
„Lokalita č. 13 a č. 3 v obci Žďár, místní část Doubrava“

textová část

grafická část

schválení možnosti využití:
13.10.2016