u Mnichova Hradiště

Žehrov je malá vesnička se 177 obyvateli (stav k 3.5.2017) a zároveň křižovatka cyklistických stezek v Českém ráji. Spadá pod obec Žďár.

Na místech, kde se dnes nachází víska Žehrov, nacházely se dříve hluboké lesy obydlené již starými Slovany. Zbytky po jejich osídlení jsou ještě dnes doložitelné archeologickými nálezy v Žehrovské oboře. Vypálením části lesa byl kdysi získán prostor pro vznik Žehrova. První písemné zmínky o Žehrově pocházejí z období 14. století.

Na okraji vesnice teče potok Žehrovka, který získal svůj název právě podle vsi, kterou protéká. Žehrovka vytváří v Českém ráji malebné údolí a kdysi živila i spoustu mlýnů. Dnes už je většina z nich mimo provoz, nebo nejsou vůbec.

Žehrovská obora byla v 30. letech 19. století založena Pány Rohany z nedalekého Sychrova.