u Mnichova Hradiště

   Něco z nedávné minulosti a o současnosti našeho spolku. Před revolucí  se náš spolek jmenoval “Myslivecké sdružení Jiskra”, podle názvu tehdejšího JZD ve Březině, které slučovalo veškeré myslivce v polnostech družstva. To bylo veliké, od Mnichova Hradiště, přes Sychrov, Březinu, Žďár, Žehrov a z druhé strany Přestavlky, Dneboh a Honcob. V této době se vybudovala střelnice pod příhrazskými skálami, která je v provozu i v dnešní době a dá se říci, že je stále oblíbenější. Dále byla postavena myslivecká chata u rybníka Žabakor, která rovněž slouží stále myslivcům. Tato chata se postavila v době od roku 1976 do roku 1981.

    Po revoluci v roce 1989 se spolky rozdělily a u nás ve Žďáře se založilo “Honební společenství Žďár – Blata”. Toto vzniklo v roce 1993 a sdružovalo myslivce ze Žehrova, Žďáru a  Doubravy. Bylo to společenství vlastníků půdy v našem regionu. Po nějaké době odstoupil předseda spolku a na jeho místo nastoupil nový předseda pan Černý Václav, dlouholetý myslivec. Funkci hospodáře  stále zastává pan Špetlík Milan.. Po roce 2000  myslivci vybudovali nový kiosek na střelnici, novou vrhací věž pro střelbu v “loveckém kole”, lavičky na střelnici, opravili střechu na myslivecké chatě a mnoho další práce.

    V současné době je  14 členů a nazývají se “Myslivecké sdružení Žďár – Doubrava”. Toto sdružení bylo založeno roku 2003 a předsedou byl zvolen Lojda Josef, hospodář je stále Špetlík Milan. Myslivecky obhospodařují 1005 ha polností a luk. V  revíru je především drobná zvěř, srnčí a černá zvěř. S

    Dále myslivci pořádají každoroční závody ve střelbě na asfaltové terče v loveckém kole a baterie. Tyto závody jsou velmi oblíbené a navštěvované. Každý rok připravují mysliveckou zábavu. Dalších aktivit je spousta, vysadili  mnoho sazenic smrku a borovice, starají se o krmelce, posedy, v zimě pochopitelně přikrmují zvěř, aby nestrádala. Pořádají hony a navštěvují okolní sdružení při valných hromadách a střelbách.

Na údržbě mysliveckého zařízení odpracují spoustu hodin.

U občerstvení

Štípání dříví

Na brigádě