u Mnichova Hradiště

Svatební obřady provádíme v obřadní síni OÚ ve Břehách, v pátek a v sobotu (úředně stanovené místo a doba). Oddávajícím je starosta Jan Süsser (případně místostarostové).

Sňatek může proběhnout i na jiném vhodném místě dle přání snoubenců, po předchozí dohodě s matrikářkou a s písemným souhlasem majitele příslušného objektu nebo pozemku. Místo by mělo být zvoleno tak, aby byl zajištěn veřejný a slavnostní způsob provedení obřadu, a to i v případě nepříznivého počasí. Obec umožňuje sňatek v krásně zrekonstruované Kapli Panny Marie ve Žďáru, běžně provádíme svatební obřady v areálu některé z místních restaurací, na zahradě i v přírodě.

Do našeho matričního obvodu kromě Žďáru patří i katastry obcí Loukov, Loukovec, Koryta a Sezemice, kde lze také provést svatební obřad. Oddávajícím může být i starosta příslušné obce, pokud zde má jeden ze snoubenců trvalý pobyt.

Uskutečnění obřadu mimo úředně určené místo nebo úředně stanovenou dobu je zpoplatněno částkou 1 000,-Kč (dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).