u Mnichova Hradiště

Kaple

2. prosince 1898, v den 50. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn, se usneslo obecní zastupitelstvo postavit ve Žďáře kapli. Bylo rozhodnuto uspořádat sbírku. V létě následujícího roku se obrátili členové zastupitelstva na zdejšího rodáka dr. Matěje Kováře, aby pomohl s organizováním sbírky v Praze, kde učil. Rodina Kovářova věnovala na stavbu značné finanční prostředky, kromě jiného  také pozemek o výměře 123 m2.  Pořídila celé vnitřní zařízení kaple, kostelní náčiní, značnou část bohoslužebných rouch, oltář, kazatelnu, lavice, financovala i vymalování a zasklení oken. Svými dary přispěli obyvatelé vesnice i okolí. Se stavbou podle vzoru hřbitovní kaple v Pelhřimově se začalo 2. června 1903. Po určitých problémech s místodržitelstvím byla kaple dostavěna stavitelem Kobosilem v červenci roku 1904. Vysvěcena byla 31. července 1904 světícím biskupem dr. Františkem Kráslem, při té příležitosti byla do báně vložena pamětní listina a drobné mince.

Kovárna čp. 10

je dnes státem chráněnou památkou. Jedná se o patrovou roubenou stavbu tzv. soboteckého typu. Přízemní zděná část budovy pochází zřejmě z 1. poloviny 18. století. Patro bylo vyzdviženo v roce 1808 za majitele Josefa  Peldy. V této roubené části budovy, je obytná světnice a komora, kde bývali ubytováváni tovaryši. V kovárně se pracovalo až do roku 1936. Dodnes je zachována v původním stavu i s veškerým vybavením. Naproti kovárně přes úzký dvorek stojí roubené přízemní stavení, jež vystavěl roku 1710 Václav Pelda jako obydlí pro kováře.
Další pamětihodností obce je prostý železný kříž stojící u čp. 36.   

U domu čp. 34 stála z doby kolem roku 1840 kamenná kaplička s výklenkem, v níž byl umístěn obraz Panny Marie s Ježíškem. V roce 1928 století hodlal majitel domu Rudolf
Lebeda rozšířit svůj hostinec o taneční sál a dostal od obce povolení kapličku zbourat. Nakonec však byla zachována a pouze přemístěna blíž k silnici.