u Mnichova Hradiště

Směsný komunální odpad 

Svozový režim pro směsný komunální odpad je 14-ti denní. Občané využívají vlastní nádoby ( popelnice ) o objemu 120 l. a bílé plastové pytle s logem spol. Compag, které si zakoupí na OÚ. Den svozu je stanoven na čtvrtek v sudém týdnu a občané vystaví nádoby a pytle na dohodnutá místa, většinou před své nemovitosti.

Ostatní komodity

Jiné svozové režimy mají ostatní komodity, např. u skla a papíru je to režim 14-ti denní a u nápojových obalů 1x měsíčně. Jsou na ně využívány i nádoby o větším objemu, tj. 1100 l. Sběr plastů probíhá v naší obci, jako jediné v okrese a okolí, do plastových pytlů žluté barvy. Vždy první pátek v měsíci je občané vystavují před své nemovitosti, obdobně jako je tomu při svozu směsného odpadu (viz. tab. na str. 6). Pro drobný plechový a kovový odpad je objem nádoby 240 l. Nádoby jsou rozlišeny i barevně dle druhu odpadu, což je všeobecně známo.

Sběr nebezpečného odpadu

Tuto službu poskytuje obec občanům zdarma. Do systému sběru, tzv. nebezpečného odpadu pronikl nový způsob zajištění nebezpečného odpadu, který se však týká pouze elektrozařízení. Zpětný odběr použitých elektrozařízení a nebezpečný odpad není tedy jedna věc. Po léta to však jako jednu věc zajišťovala svozová firma, tj. spol. Compag, s.r.o. Nyní rozšiřuje svoje aktivity i společnost Elektrovin a.s. spolu se spol. Asekol a Ekolamp. SpoElektrovin a.s. tuto činnost zastřešuje a např. využívá i aktivit Sborů dobrovolných hasičů, kteří se po registraci zapojují do projektu pod názvem “Recyklujte s hasiči”. 

Sběr velkoobjemového odpadu od občanů

Tuto službu poskytuje obec občanům zdarma. Vždy na jaře a na podzim objednáváme u spol. Compag, s.r.o. přistavení velkoobjemových kontejnerů na jeden den před hasičárny v Doubravě , ve Žďáru a v Žehrově.