u Mnichova Hradiště

1. Název:

Obec Žďár

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem Obce Žďár je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Žďár je územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek s právní subjektivitou.

3. Organizační struktura:

Organizační struktura zde

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Žďár
Žďár-Břehy 20, 294 11 Loukov
Telefon: +420 776 555 520
ID datové schránky: snbbact
Oficiální stránky obce: www.obec-zdar.eu
Oficiální pošta (e-mail): info@obec-zdar.eu
Úřední hodiny: viz kontaktní informace

5. Případné platby můžete poukázat:
v hotovosti do pokladny OÚ v místě
na bankovní účet: 3726181/0100 – KB Mnichovo Hradiště

6. IČ:
00238945

7. DIČ:
nejsem plátci DPH

8. Dokumenty:
Rozpočty máme zveřejněné v sekci Rozpočty obce

9. Žádosti o informace:
písemným dotazem na adresu OÚ Žďár
písemným dotazem prostřednictvím webových stránek www.obec-zdar.eu
prostřednictvím elektronické pošty – email: info@obec-zdar.eu
ústním dotazem v místě

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
písemnou formou na adresu OÚ Žďár
prostřednictvím elektronické podatelny
v některých případech i ústním formou v místě

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12. Formuláře:
Formuláře ke stažení zdarma

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
S žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad ve Žďáře, nebo pověřený úřad Městský úřad v Mnichovo Hradišti

14. Nejdůležitější předpisy:
Obecně závazné vyhlášky, viz.vyhlášky
Zákony, viz. Zákony pro lidi

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Zveřejňování informací viz. Sazebník úhrad

16. Licenční smlouvy:
Nejsou

17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.