u Mnichova Hradiště

Jak a kdy začal působit spolek o kterém chceme napsat?   

      V roce 1986 začal působit ve Žďáře spolek mariášníků, který založili panVladislav Brož, bytem Žďár č.p. 33 a tenkrát žijící pan Josef Žďárský, který bydlel v Praze, ale dojížděl pravidelně do své chalupy ve Žďáře. Tento spolek byl, jak tomu bývá, založen náhodou, když se tito dva členové zúčastnily soutěže v Mariánských Lázních 24.června 1989. Předseda této soutěže byl ředitel gymnázia pan Šubrt. Jak je vidět z listiny hráčů byl pan Brož na 25. místě. Jak vzpomíná pan Brož, tenkrát to byla hra “králů”, se vším co k tomu patří. Oblečení, společenský bonton, který z těchto utkání pomalu vyprchal. Od pana Brože získané listiny jsou toho důkazem, vysvědčení, diplom a výsledkové listiny.  Z dalších zachovalých dokumentů se dá vyčíst, že v roce 1989 se konal oblastní přebor LM v PRAZE, 10. kolo tohoto turnaje se zúčastnilo 130 hráčů. Žďárský Josef se umístil na 58 místě, Brož Vladislav na 63 místě. V roce 1991 byl založen KLM Jizeran Doubrava, (KLM – klub licitovaného mariáše). V roce 2002, 16. února se konal turnaj ve voleném mariáši a pan Brož ze Žďáru se umístil na druhém místě.  Dva spolky, Žďár a Doubrava navštěvují všechna utkání, která se konají v rámci republiky. Za tuto dobu účasti na soutěžích se nastřádalo mnoho vítězných trofejí, jak je vidět na této fotografii.  Co o nich dále napsat? Že to je dvacet let?

      Jsou to spolky, které jsou dosti časově náročné, schází se pravidelně každý čtvrtek na tréninku v restauraci ve Březině a tento trénink probíhá od 17 do 22 hodin. Dochází, či spíše dojíždí na tyto zápasy 12 – 24 hráčů z různých měst. Z Holic, Kladna, Mělníka, Jablonce, Liberce, Cvikova, Prahy, Sukorad a pochopitelně ze Žďáru a Doubravy. Ve východočeské lize je zaregistrováno 90 družstev.  Turnaje mají svoje přesná, velmi přísná herní pravidla, svůj disciplinární řád, zapisování, bodování a pokutování. Prostudovat herní a disciplinární řád není jen tak nějaká legrace.

      V sobotu dne 15. dubna 2006 proběhl 4. turnaj pořádaný KLM Žďár, v restauraci na Olšině pod Drábskými skálami v Českém ráji a na této soutěži se sešlo 15 družstev. Jak je vidět z obrázků připojených k této složce, zde fotografie, akce byla perfektně zajištěna, jak cenami, tak pohoštěním, zajištěním klidu a pohody, který takový turnaj potřebuje, jedna kuřácká a jedna nekuřácká místnost s obsluhou. Vítězem v jednotlivcích se stal Aleš Slabý z Alda teamu a ve družstvech Alda team Horní Jelení. Naše družstvo KLM Jizeran Doubrava se umístilo na druhém místě a na pátém místě KLM Žďár. Tolik o turnaji na Olšině.

      V roce 2006 proběhla první soutěž “Společná Kooperativa liga v míchaném licitovaném mariáši”. V soutěži aktivity se umístil na prvním místě náš člen KLM z Doubravy ing. Jaroslav Richtr a v soutěži jednotlivců se také umístil na prvním místě. Dva krásné poháry za 1. místa, kterých si Jarda moc cení uvidíte na fotografii.