u Mnichova Hradiště

Investiční akce v obci podpořené dotacemi a dary

V roce 2014 proběhla v obci výsadba stromů v rámci projektu ŠKODA AUTO “Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom”.
Firma ŠKODA AUTO a.s. podpořila výsadbu i v naší obci.

Výsadba lipové aleje

Klikněte pro zvětšeníKlikněte pro zvětšeníKlikněte pro zvětšení

 

 

 

Výsadba protihlukové stěny u čističky – jedle

Klikněte pro zvětšeníKlikněte pro zvětšeníKlikněte pro zvětšení

Od září do prosince 2012 byla provedena úplná rekonstrukce pomníku padlým v Doubravě. Restaurování samotné pískovcové plastiky zajistil akademický sochař Martin POKORNÝ z Prahy. Přeleštění desky se jmény padlých v I. i II. světové válce a přezlacení písma provedl p. Milan HOLAS ze Březiny a nový plot vyrobili a namontovali pracovníci firmy VIŠŇOVSKÝ ze Břehů. Rekonstrukce se mohla uskutečnit díky dotaci ze Středočeského fondu Hejtmana, jež činila 150 000,-Kč vč. DPH, což činí 69,5% z celkových nákladů na rekonstrukci pomníku 215 908,- Kč vč. DPH. Obec Žďár se podílela částkou 65 908,- Kč, tedy 30,5% z celkových nákladů. Jak pomník vypadal a jak vypadá nyní, najdete zde.

logo

Dne 26. května 2012 byl den otevřených dveřích v MŠ. Školku navštívilo přes 60 dospělých, v naprosté většině ti, kdo do MŠ nevodí děti. Celkové náklady na revitalizaci MŠ činily 15.533.632,- Kč, z toho dotace z ROP Střední Čechy byla 11.566.981,- Kč (74,5% z celkových nákladů). Práce na revitalizaci byly zahájeny v říjnu 2010. Souhlas k předčasnému užívání části stavby (otevřeno zrekonstruované pravé křídlo) byl vydán 21. 4. 2011. Kolaudační souhlas byl vydán 26.8.2011 a od 24. 9. 2011 byla otevřena i 2. třída (levé křídlo). Kapacita dětí byla zvýšena z 28 na 54 děti. Vznikla 3 nová pracovní místa. Dále byly vyměněny všechny podlahy. Strop byl staticky zesílen pro případnou nástavbu-vybudování sedlové střechy s novými prostorami v 1. patře.

Mateřská školka: Začátkem listopadu 2010 začala rekonstrukce mateřské školky v Doubravě. Jedná se o rozšíření o jeden pavilon, vlastně obnovení původní kapacity. V programu nazvaném “Revitalizace mateřské školy” byla provedena totální rekonstrukce budovy a to bez většího omezení provozu mateřské školy. Z původní stavby z počátku sedmdesátých let minulého století zůstala jen hrubá stavba. Proběhla výměna oken a dveří, všech vnitřních instalací, střešního pláště, budova je zateplena. Kuchyně má zcela nové vybavení, rovněž tak je nový nábytek a vybavení šaten. Vznikla 2 nová pracovní místa. Rekonstrukce MŠ byla završena 26. srpna kolaudací. Po obdržení souhlasu školského odboru Krajského úřadu byla nová třída otevřena 24. září 2011. Rozpočet je 17 mil. 300 tis. Kč. Z toho je dotace z Regionálního Operačního Programu Středočeského kraje činí více jak 12,5 mil. Kč. Foto přestavby.

Před touto akcí předcházelo v rámci programu “Modernizace ordinace praktického lékaře” přestěhování zdravotního střediska do bývalého již nevyužívaného bytu ve školce, z kanceláře školky vznikla ordinace stomatologa. Celkový náklad na nové ordinace byl 2 mil. 305 tis. Kč. Uznatelné náklady (celkem cca 17 mil. 400 tis. Kč) na obě akce jsou z 72,5% spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 7.5% ze státního rozpočtu. Zateplení fasády bude provedeno v r. 2012. Foto ordinace.

logo

KANALIZACE pokračuje 2010: pokládáním hlavního řadu ve Žďáře u Žehrovky a po silnici kolem školy, podle kaple, dále směrem na Doubravu k ČOV. Při výstavbě čističky nastal problém s tekutými písky a čeká se na vyřešení finančního navýšení rozpočtu o 5 mil Kč. Navýšení bylo schváleno a tak se pokračuje. Obrázky ze stavby ZDE.

PŘEVZETÍ ČOV 23. června 2011: obecní zastupitelstvo se sešlo na převzetí čistírny odpadních vod v “kuželce”. Prohlídkou bylo po diskusi s vedením stavby konstatováno, že stavba je schopná k zahájení zkušebního provozu. Foto zde.

KANALIZACE: Dne 27. ledna 2010 byl položen základní kámen na výstavbu 1. a 2. etapy kanalizace pro naší obec. Účastnili se starosta obce ing. Josef Housa, ředitel divize pozemní stavby Chomutov ing. Jaroslavem Kopecký OHL ŽS, členové zastupitelstva a několik diváků. V první etapě se jedná o výstavbu ČOV a v druhé etapě kanalizace ve Žďáře. Více o kanalizaci se dočtete v tiskové zprávě. Obrázky ze zahájení ZDE.