u Mnichova Hradiště

Daniela Šnajdrová

SDH Žďár pořádá v sobotu 18.9. od 16 hodin odložené pálení čarodějnic 2021 v nově vybudované pergole na hřišti za Žehrovkou.
Program pro děti a občerstvení zajištěno.

Dáváme občanům Žehrova a Skokov na vědomí, že instalace domovních kanalizačních šachet a ovládacích pilířků bude zahájena 15.9.2021 a ukončena do 15.12.2021. Po instalaci bude šachta pracovníkem dodavatele propojena s ovládáním a toto bude připojeno na hlavní přívod z vaší nemovitosti, který máte mít již připravený spolu s výchozí revizí. V případě, že el. přívod z domu a revizi nemáte, nebude vaše šachta připojena do kanalizačního systému. Pozdější napojení bude možné až po kolaudaci, ale bude již zpoplatněno.

Nezisková organizace Post Bellum od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.
Paměť národa je sbírka vzpomínek konkrétních pamětníků, fotografií, deníků a dalších archiválií, které jsou nedílnou součástí československé moderní historie. V dnešních dnech čítá databáze skoro šest a půl tisíce zpracovaných pamětnických medailonů a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti na adrese www.pametnaroda.cz.Obsahuje především vzpomínky veteránů z druhé světové války, přeživších holocaustu, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, či představitelů národnostních menšin. Nejstarší generace pamětníků válečných a poválečných událostí však již téměř zmizela a žijí mezi námi poslední z nich.
Pomozte zaznamenat jejich příběhy pro budoucí generace. S odeznívající pandemií jsme si ještě více uvědomili, nakolik jsou jejich životy a tedy i svědectví, která vyprávějí, ohroženy. Zeptejte se prosím svých klientů, rodiny a známých, zda by nebyli ochotní vyprávět vzpomínky dokumentaristovi Paměti národa, který může přijít za nimi domů. Organizace disponuje rovněž sítí natáčecích studií. Do nejbližšího z nich lze dopravit pamětníka, který k tomu svolí.
Studia máme na těchto místech: Praha, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Zlín, Olomouc, Ostrava, Brno a Liberec. Dokumentaristé však mohou dojet kamkoliv, přímo za pamětníkem a zaznamenat jeho vyprávění na diktafon.
Pokud máte námět na pamětníka, jehož svědectví by dle Vašeho názoru stáli za záznam, kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím krátkého dotazníku, na jehož základě budeme mít všechny potřebné informace, https://forms.gle/YJVHoVxcd5JxS25E6, abychom mohli natáčení co nejdříve zařadit na seznam a realizovat.
www.postbellum.cz
www.pametnaroda.cz
https://pomoc.pametnaroda.cz/

“Oznamujeme občanům že dne 28.7.2021 (středa) přijede do obce Žďár Doubrava prodej staročeských a maďarských uzenin, slovenských sýru. Prodej se uskuteční od 15:30 do 16:30 hod. Prodejna bude umístěná u Coopu naproti Lebedům.”

“Z důvodu krátkodobé uzavírky mostu přes Jizeru na silnici II/ 610 mezi obcemi Svijany a Žďár dne 17.7.2021, tj. tuto sobotu nebudou autobusy linek 540 360 (Liberec – Mladá Boleslav) a a 670 930 ((Rokytnice n.Jizerou – Semily – Turnov – Mladá Boleslav – Praha) mimořádně obsluhovat zastávku Loukov,žel.st.
Cestující do/ z této zastávky ve směrech Mladá Boleslav a Turnov/ Liberec budou odkázáni na souběžnou železniční dopravu.
Děkujeme za pochopení.”

Jan Roženský
KORID LK, spol.s r.o.

SDH Žďár oznamuje, že sběr železného šrotu v místní části Žďár bude proveden v sobotu 10.7.od 8 hodin. Hasiči občanům předem děkují za staré železo.

Pošta Žďár – omezení otvírací doby v těchto termínech:
středa 14.7. pouze 14-16
čtvrtek 15.7. pouze 8-11

Oznamujeme občanům že dne 1.7.2021 (čtvrtek) přijede do obce Žďár část Doubrava prodej českých jahod a meruněk, prodej se uskuteční od 15:00 do 16:00 hod., stánek bude umístěn u Coopu.

Od úterý 15. června
• se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
• Upravují se i podmínky pro nařizování izolace a karantény. Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace.
• Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty.

Od 1. července
• vláda odsouhlasila další rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb. Mezi změnami jsou například zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovně, zoo či v muzeích a na hradech, konec zákazu živé hudební produkce v restauracích či na diskotékách, zvýšení limitu povolené kapacity u bazénů, wellnes či saun na 75 procent či konec povinnosti pro kadeřníky či pedikéry obsluhovat v režimu jeden na jednoho a vést evidenci zákazníků.
• Zvýší se i maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř budov a 1 000 venku.
• Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test
• Zvýší se i počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř a povolen bude i vstup diváků na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání.

V roce 2020 naše obec vytřídila a předala k využití celkem 67,8 tun využitelných odpadů (papír, sklo, kovy, nápojové karton) což představuje úsporu 74,284 tun emisí CO2 a úsporu energie 1 741 122 MJ, viz certifikát.
Děkujeme všem, že takto přispíváte ke zlepšení životního prostředí nejen v naší obci.

Certifikát o úspoře emisí