u Mnichova Hradiště

Daniela Šnajdrová

Sdílíme tuto žádost o pomoc s hledáním odchovaných hus divokých, naposledy byly spatřeny v okolí Svijan, Doubrava a Příšovic, ale mohou být kdekoli…Mají na nohou barevné a hliníkové kroužky s číslem.

Skupina historického šermu Rego zve na své vystoupení v zahradě zámku Svijany ve 14:30 a v 16:00 hodin. Jedná se o pohádkové vystoupení cca 30 minut s šermířskými vstupy vhodné pro rodiny s dětmi, dospělé i mazlíčky (žádné moc hlasité zvuky). Po vystoupení si děti zpravidla mohou prohlédnout použité zbraně.

Pohádka

Na OÚ bylo oznámeno, že místní občanku navštívila neznámá žena a požadovala po ní bankovní výpisy…buďte opatrní, nepouštějte cizí osoby do domu. V naší obci stále platí zákaz podomního prodeje a nabízení služeb bez předchozí objednávky.

Od včerejšího večera řešilo Krajské operační středisko HZS více než 70 planých událostí v souvislosti s kouřem pocházejícím z požáru v Hřensku.

Aktuálně je kouř zaznamenatelný na severní polovině kraje. Ale teď už je cítit i na Říčansku a postupuje dál.

Chemická laboratoř Kamenice provedla měření kvality ovzduší v okolí D11, Lysé nad Labem. Naměřeno podlimitní množství čpavku, oxidu siřičitého, oxidů dusíku.

Subjektivně není dýchání příjemné, štiplavý zápach, zakouřeno.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s ČHMÚ zpracovává prognózu dalšího šíření oblaku kouře napříč republikou.

Občané by se měli chovat jako při smogu:

–             Omezení pohybu venku

–              Omezení větrání

Doporučení pro občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nevidíte další příznaky hoření např. plameny) zvážili, zda volat na tísňové linky.

 

Mgr. Petra Pecková

hejtmanka Středočeského kraje

 

V pondělí 4.7.2022 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

V týdnu 4.7.2022-8.7.2022 nebude přítomen místostarosta p.Drahoňovský, nevolejte na jeho telefon. V případě připojování na  kanalizaci  včas informujte pana Jeníkovského na tel. 777 199 870 (před zasypáním výkopu), který uvede čerpací jímku do provozu.

 

Na webových stránkách města Mnichovo Hradiště najdete článek, vysvětlující omezené sekání některých travnatých ploch. Dovolíme si z něj ocitovat pár zajímavostí:

Vyšší travní porost funguje v první řadě jako přírodní klimatizace. Zatímco na plochách posečených na krátko se může teplota při zemi pohybovat v létě až kolem 40 stupňů Celsia, ve vyšší trávě naměříme kolem 25 stupňů. Déle se v ní tak udrží vláha, což přispívá k příjemnějšímu klimatu v okolí. Ponechat trávu vyšší je vhodné zejména v sousedství solitérních dřevin, které nedostatek vláhy oslabuje a otevírá tak cestu škůdcům.
Mezi vyššími stébly trávy rovněž nachází v letních parnech útočiště hmyz, jehož celosvětový dramatický úbytek je jedním z velkých témat současnosti. Právě hmyz tvoří základ potravních řetězců a jeho úbytek může negativně ovlivnit celé ekosystémy.
Vyšší tráva se rovněž sama lépe brání suchu a déle si uchová svěžejší zelenou barvu na rozdíl od nakrátko posečeného porostu záhy připomínajícího strniště po senách.
Město k praxi letního (ne)sekání trávy přistoupilo na návrh komise pro životní prostředí, která se inspirovala v jiných českých i evropských městech, kde tento trend funguje již delší dobu. Jedná se o jedno z ekologických opatření, které město v posledních letech zavedlo.”

Zamysleme se tedy nad tím, zda je na české vesnici opravdu nutné mít všude a za každou cenu anglický trávník….