u Mnichova Hradiště

Daniela Šnajdrová

Meteorologická situace: Kolem rozsáhlé oblasti nízkého tlaku vzduchu nad severní a severovýchodní Evropou k nám bude proudit studený vzduch od severozápadu.

Silná ledovka Vysoký st. nebezpečí
17.1. 12:00  – 18.1. 10:00
Popis: Místy se může vytvářet silná ledovka s tloušťkou dosahující i nad 5 mm.
Doporučení: Nebezpečí četných úrazů při chůzi a vysoké nehodovosti. Možné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování, a zdravotnických služeb. Možné lámání větví stromů. Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.

Rozmohl se nám v obci takový nešvar – některé novostavby, ale i starší nemovitosti nejsou  řádně označeny číslem popisným, přiděleným po kolaudaci. Podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu číslem určeným obecním úřadem, umístěném tak, aby bylo viditelné a čitelné z ulice, či jiného veřejného prostranství. Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec podle § 568 odst. 1 písm. c) zákona o obcích uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem. Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c) přestupkového zákona uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud neoznačí budovu číslem popisným. Kromě toho i sami sobě komplikujete doručování poštovních zásilek.

 

Dle sdělení Krajské správa a údržby silnic bude  v letošním roce  provedena velkoplošná oprava  silnice v rámci “Škod po zimě”, č. II/279 Břehy – Doubrava (km 8,808 – 9,738)

K realizaci opravy by mělo dojít někdy v období jaro – léto, o konkrétním termínu a uzavírce budete včas informován.

Úsek opravované části silnice v příloze (úsek je zeleně označen).

II-279 Břehy – Doubrava_mapka

Buddy je 12 let starý zlatý retriever. Má na sobě černý kožený obojek, je čipovaný (941000019816027 ), kastrovaný a váží asi 25kg. Je delší dobu po mrtvičce, takže trochu pajdá a hlavu má nakloněnou ke straně. Je to hodný a laxní dědula a určitě se nechá odchytnout. Utekl ze zahrady.

Změna ceny vodného a stočného

S účinností od 1. 1. 2024 se upravuje cena vodného a stočného v obci Žďár na:

Vodné:   32,22 Kč včetně DPH

Stočné:  49,92 Kč včetně DPH

Důvodem ke změně ceny je:

  • Navýšení DPH z 10% na 12%
  • Podmínka dotačního fondu, ze kterého jsme čerpali dotace na nové vodní hospodářství v Doubravě (dva nové vrty a vodojem), na úpravnu vody na Žehrově a dále na kanalizaci a ČOV pro Žehrov a Skokovy, kdy my, jako obec vlastník a provozovatel vodohospodářské infrastruktury, musíme tvořit tzv. fond obnovy.

Obecní úřad bude ve dnech 27.12.-29.12. 2023 uzavřen, začínáme 2. 1. 2023.

Platby za odpady do 15.1.2024 dle zaslaných e-mailů, na staré známky se vyváží do konce ledna, od února musí být vylepené nové.

Vyúčtování vodného a stočného k  31.12.2023 budeme postupně rozesílat během ledna.

 

Základní škola Žďár hledá do týmu školního psychologa/psycholožku v rozsahu 0,2 úvazku. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Zkušenosti z praxe ve školním prostředí výhodou, faktickým zaměstnavatelem bude PPP Středočeského kraje s místem výkonu práce v ZŠ Žďár (financováno z OP JAK), nástup je možný okamžitě. Podmínkou je přítomnost ve škole jeden pevně smluvený den v týdnu, aby bylo možné službu nabídnout nejen žákům, ale i zákonným zástupcům a pedagogům školy. Prosíme Vás o šíření naší poptávky, zájemce prosíme, aby kontaktovali ředitele školy. (Mgr. Josef Halama, tel. 733 392 434  reditel@skola-zdar.eu)

 

 

Od 1. do 7. listopadu 2023 bude zaveden výlukový jízdní řád na linkách PID č. 715 a 717 z důvodu uzavírky silnice mezi Dnebohem a Olšinou (rekonstrukce komunikace).

Opatření na linkách je následující:

Linka 715 bude trasována z Mnichova Hradiště ve směru Žďár přes Boseň tak, aby obsloužila Dneboh. V Hoškovicích se pak napojí na silnici č. 610 a bude pokračovat až do Žďáru. Zastávky „Mnichovo Hradiště, Dneboh“ a „Mnichovo Hradiště, Hoškovice,u trati“ tak obslouží v opačných zastávkách oproti trvalému stavu. Jelikož není možné obsloužit zastávky „Mnichovo Hradiště, Olšina“ a „Březina, podchod“, zřizují se tak zastávky „Mnichovo Hradiště, Hoškovice“; „Březina, Honsob“ a „Březina“. Zastávka „Březina, Žabakor“ se přesouvá na silnici č. 610 (ve směru do M.Hradiště pod dálniční most / z M.Hradiště mezi sjezd z dálnice na Turnov a odbočku na Olšinu).

Vzhledem k úzké a nevhodné komunikaci pro standardní autobusy mezi Bosní a Dnebohem obslouží Dneboh pouze vybrané spoje. Proto v časech 14:50 a 16:50 z Mnichova Hradiště směrem na Březinu pojede do Dnebohu místo linky 715 linka 717.

1002-23-vývěska-Dneboh

231101_715 jř

231101_717 jř

SDH Havlovice pořádá v sobotu 4. listopadu zájezd do divadla Broadway na muzikál Okno mé lásky, hit muzikál s písněmi Petra Jandy a skupiny Olympic. Máme vstupenky do 2. a 3. řady na balkoně, takže bude skvělý výhled!!! Odjezd autobusu ve 14:00 z Nechálova a Havlovic. Před představením budou cca 2 hodiny na volný program. Cena zájezdu: Kč 899,-. Prodej vstupenek a bližší informace: Marcela Němečková, Havlovice, tel: 606 525 153.

Vzhledem k větší kapacitě autobusu, než je počet nakoupených vstupenek nabízíme možnost dopravy do centra Prahy a zpět (bez návštěvy představení) s volným programem za cenu 200,- Kč /osobu.

Příjezd je plánován v pozdních večerních hodinách.

Možnost nástupu v naší obci-dopravu zajišťuje p. Rulc.

Kamenictví Louha

Toto obchodní sdělení rozesílá obec Žďár ve prospěch firmy:

Kamenictví Louha s.r.o.

Dukelská 709, Sezemice 53304

 – 06251781 DIČ – CZ06251781

Odhlášení zasílání těchto zpráv můžete provést na emailu: info@obec-zdar.eu