u Mnichova Hradiště

Zachovaly se stránky z konce devatenáctého století, do kterých můžeme nahlédnout u našeho mysliveckého hospodáře, pana Milana Špetlíka v Doubravě. Je zajímavé si přečíst a podívat na doklad toho, jaké byly podmínky k výkonu myslivosti,  jak se staraly předchozí generace o zvěř a jaké byly finanční poměry v této době.

První stránka z knihy honebního výboru ve Žďáře.

Protokol  sepsaný o schůzi honebního výboru ve Žďáře dne 27. března 1898.

Předmět

1.  Sdělení protokolu z poslední schůze.

2.  Účty z honitby za r.1897

3.  Jak naložiti se zvěří v honebním období 1898/9 4.Volné návrhy.

Přítomni

Pp. Jos. Buriánek honební starosta, Jos. Mařan čp. 43, Jos. Mařan čp.3 a Jos. Patočka, členové honebního výboru.

Schůze zahájena honebním starostou a přikročení k vyřízení denního pořádku.

    1 Protokol schválen a podepsán. 2.Účty prozkoumané a schválené. Hotovost 136,60  3.Usneseno přenechati zase velkostatku k vystřílení i Chotech a za Bilemnikem a sice v Chobotech za 60 zl. a za Bilemnikem   za 50 zl. a za pomníkem  v předešlém jednání. 4.Usnesena dopsati honebnímu dozorci Johanovi Mužskému, aby dopsal zprávu své pohledávky za dozor při honebni společenstvu. Dále usneseno zakoupiti knihu protokolní denních příjmů a vydání a knihu účetní. Konečně schváleno neúčtovati pohledávky za zvěř u pp. Jos. Mařana starosty a Frt. Drasty učitele a ponechati jim zvěř zdarma za práci jež při honebním společenstvu a obce vykonali. Ohledně přebytku u obnosu 136 zl. 60 kr. usneseno aby se 100zl. věnovalo na splátku dluhu na váhu a zbytek 36 zl. 60.kr. aby zůstalo k dispozici.

Tím protokol skončen. pod. Bičík, Josef  Buriánek  honební starosta, Josef Mařan, Josef Patočka

   Tato kniha je vedena až do roku 1948 a kniha účetní do roku 1940, kdy bylo uvedeno na účtu honebního společenství příjem 1236,- kr. a vydání rovněž 1236,-kr. – tím kniha končí.

   Následně potom navazuje nová kronika ze současné doby, kde se popisuje práce Mysliveckého sdružení, které bylo společně s obcí Březina a přilehlými obcemi až do roku 1993. V tomto roce se založilo opět Honební společenství Žďár-Blata. V  dnešní době,  od  roku  2003,  je  už  náš  název: “Myslivecké  sdružení Žďár – Doubrava”. Předseda pan Lojda Josef Doubrava č.p. 44 a hospodář pan Špetlík Milan Doubrava.