u Mnichova Hradiště

Mateřská školka: Začátkem listopadu 2010 začala rekonstrukce mateřské školky v Doubravě. Jedná se o rozšíření o jeden pavilon, vlastně obnovení původní kapacity. V programu nazvaném “Revitalizace mateřské školy” byla provedena totální rekonstrukce budovy a to bez většího omezení provozu mateřské školy. Z původní stavby z počátku sedmdesátých let minulého století zůstala jen hrubá stavba. Proběhla výměna oken a dveří, všech vnitřních instalací, střešního pláště, budova je zateplena. Kuchyně má zcela nové vybavení, rovněž tak je nový nábytek a vybavení šaten. Vznikla 2 nová pracovní místa. Rekonstrukce MŠ byla završena 26. srpna kolaudací. Po obdržení souhlasu školského odboru Krajského úřadu byla nová třída otevřena 24. září 2011. Rozpočet je 17 mil. 300 tis. Kč. Z toho je dotace z Regionálního Operačního Programu Středočeského kraje činí více jak 12,5 mil. Kč. Foto přestavby.

Před touto akcí předcházelo v rámci programu “Modernizace ordinace praktického lékaře” přestěhování zdravotního střediska do bývalého již nevyužívaného bytu ve školce, z kanceláře školky vznikla ordinace stomatologa. Celkový náklad na nové ordinace byl 2 mil. 305 tis. Kč. Uznatelné náklady (celkem cca 17 mil. 400 tis. Kč) na obě akce jsou z 72,5% spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 7.5% ze státního rozpočtu. Zateplení fasády bude provedeno v r. 2012. Foto ordinace.

logo