u Mnichova Hradiště

Aktuality

1 2 3 8

V sobotu 4.července od 9:00 do 10:30 se na fotbalovém hřišti Jizeran uskuteční Zumba.
Zváni jsou všichni milovníci tance a dobré nálady, ať už jsou Zumbou políbení nebo ne.
Lekce se bude skládat z 60-ti minut Zumby a 30-ti minut strečingu.
V případě deštivého počasí se Zumba odloží na další červencovou sobotu.
Doporučený příspěvek bude 100,- Kč.
V případě dotazů kontaktujte pí. Nikolu Vackovou na tel.čísle. 606 887 876.

ZD Loukovec trvale nabízí čerstvé, chlazené hovězí maso v prodejně v Jivině. Toto maso pochází zásadně z mladých býků vykrmených v našem družstvu, kteří jsou poráženi v certifikovaných jatkách. Ceny a balení naleznete v přiloženém letáku. Podpořte prosím českou kvalitu. Abychom zajistili absolutní čerstvost, prodáváme i hovězí maso pouze na objednávku.
Prodej krocanů bude probíhat až na podzim.
ceník masa 2020

Zítra se nebude konat oblíbené hromadné pálení čarodějnic, vzhledem k opatřením souvisejícím s nouzovým stavem. Navíc Krajský úřad Středočeského kraje zakázal pálení kvůli suchu, nelze tedy povolit ani po předchozím nahlášení na HZS.
Pro ukrácení volné chvíle zveřejňujeme časopis školní družiny ZŠ Žďár, plný zajímavých nápadů a receptů.
Přejeme Vám všem hezké strávení prodlouženého víkendu.
Pálení čarodějnic On-line časopis

Upozornění na vydané nařízení krajského úřadu.
V souvislosti s meteorologickou situací a na základě vydaných výstrah ČHMÚ Rada kraje vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) nařízení kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelů. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek.
V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení nebude vyhověno – předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám zakázána.

Břehy, u obecního úřadu – celoročně, od pondělí do pátku v úředních hodinách
Žďár – středa a sobota , vždy 15-18
Žehrov – středa 15-18, sobota 9-12
Skokovy – zatím neomezeně

Do kontejneru patří: tráva, listí, seno, piliny, štěpka, plevel, padané ovoce, čajové sáčky, hnůj, drny

Do kontejneru nepatří: větve stromů a keřů, ostříhané živé ploty (kusy delší než 20 cm)

Od pondělí 20.4.bude náš úřad otevřen v pondělí a ve středu, v obvyklé době 8-11,30 a 13-17 hod. Samozřejmě s dodržením zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.
Nadále upřednostňujeme telefonickou a e-mailovou komunikaci, osobní jednání jen v nutných případech.
Pokračuje vydávání dezinfekce do vlastních nádobek.

Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT

1 2 3 8