u Mnichova Hradiště

Na webových stránkách města Mnichovo Hradiště najdete článek, vysvětlující omezené sekání některých travnatých ploch. Dovolíme si z něj ocitovat pár zajímavostí:

Vyšší travní porost funguje v první řadě jako přírodní klimatizace. Zatímco na plochách posečených na krátko se může teplota při zemi pohybovat v létě až kolem 40 stupňů Celsia, ve vyšší trávě naměříme kolem 25 stupňů. Déle se v ní tak udrží vláha, což přispívá k příjemnějšímu klimatu v okolí. Ponechat trávu vyšší je vhodné zejména v sousedství solitérních dřevin, které nedostatek vláhy oslabuje a otevírá tak cestu škůdcům.
Mezi vyššími stébly trávy rovněž nachází v letních parnech útočiště hmyz, jehož celosvětový dramatický úbytek je jedním z velkých témat současnosti. Právě hmyz tvoří základ potravních řetězců a jeho úbytek může negativně ovlivnit celé ekosystémy.
Vyšší tráva se rovněž sama lépe brání suchu a déle si uchová svěžejší zelenou barvu na rozdíl od nakrátko posečeného porostu záhy připomínajícího strniště po senách.
Město k praxi letního (ne)sekání trávy přistoupilo na návrh komise pro životní prostředí, která se inspirovala v jiných českých i evropských městech, kde tento trend funguje již delší dobu. Jedná se o jedno z ekologických opatření, které město v posledních letech zavedlo.”

Zamysleme se tedy nad tím, zda je na české vesnici opravdu nutné mít všude a za každou cenu anglický trávník….