u Mnichova Hradiště

V pondělí 4.7.2022 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

V týdnu 4.7.2022-8.7.2022 nebude přítomen místostarosta p.Drahoňovský, nevolejte na jeho telefon. V případě připojování na  kanalizaci  včas informujte pana Jeníkovského na tel. 777 199 870 (před zasypáním výkopu), který uvede čerpací jímku do provozu.