u Mnichova Hradiště

Na úřední desce obce byl 9.5. zveřejněn záměr pronájmu obecních bytů, včetně příslušných příloh.