u Mnichova Hradiště

14denní svoz popelnic (modré známky) zůstává beze změny, tj. vždy sudý týden ve čtvrtek. To platí i pro svoz bílých pytlů na směsný odpad.

Měsíční svoz popelnic (fialové známky) proběhne pouze v prvním termínu v příslušném měsíci, viz rozpis. V jiném termínu nebude popelnice vyvezena!