u Mnichova Hradiště

SDH Žďár pořádá v sobotu 18.9. od 16 hodin odložené pálení čarodějnic 2021 v nově vybudované pergole na hřišti za Žehrovkou.
Program pro děti a občerstvení zajištěno.

Dáváme občanům Žehrova a Skokov na vědomí, že instalace domovních kanalizačních šachet a ovládacích pilířků bude zahájena 15.9.2021 a ukončena do 15.12.2021. Po instalaci bude šachta pracovníkem dodavatele propojena s ovládáním a toto bude připojeno na hlavní přívod z vaší nemovitosti, který máte mít již připravený spolu s výchozí revizí. V případě, že el. přívod z domu a revizi nemáte, nebude vaše šachta připojena do kanalizačního systému. Pozdější napojení bude možné až po kolaudaci, ale bude již zpoplatněno.