u Mnichova Hradiště

V roce 2020 naše obec vytřídila a předala k využití celkem 67,8 tun využitelných odpadů (papír, sklo, kovy, nápojové karton) což představuje úsporu 74,284 tun emisí CO2 a úsporu energie 1 741 122 MJ, viz certifikát.
Děkujeme všem, že takto přispíváte ke zlepšení životního prostředí nejen v naší obci.

Certifikát o úspoře emisí