u Mnichova Hradiště

Prodej známek na popelnice a pytlů od 15.ledna.Ve čtvrtek 7.1. proběhne mimořádný svoz směsného odpadu, od 14.1.dále pokračuje v obvyklém režimu, tj. sudé čtvrtky.
Dle platných vládních nařízení jsou úřední hodiny 2x v týdnu 5 hodin, tj. pondělí a středa 12-17 hodin.