u Mnichova Hradiště

V týdnu 15.6.-19.6.nebude přítomna matrikářka, nelze tedy provádět ověřování podpisů a listin.