u Mnichova Hradiště

Ve dnech 23.12. a 27.12.zavřeno, 30.12.-3.1.omezený provoz(fakturace vodného, uzávěrka..)
Starosta nebude přítomen do 6.1.
Faktury za vodné obdržíte e-mailem (event.poštou), splatnost 31.1.2020,pokud možno převodem na účet.
Prodej nových známek na popelnice po 10.1., známka 2019 platí do konce ledna, první svoz na novou známku proběhne 6.2.
Svoz směsného odpadu ve čtvrtek v sudý týden, koná se i ve svátek 26.12.