u Mnichova Hradiště

Nově nainstalované digitální vodoměry si obec odečte dálkově.
Pokud ovšem užíváte studnu osazenou vlastním vodoměrem, nahlašte nám tento stav do 18.12.