u Mnichova Hradiště

Seznam plánovaných odstávek
04.10.2019 (07:30 – 13:00) – plánovaná odstávka č. 110060666282
Žďár – Doubrava

Doubrava
191 , 20 , 206 , 21 , 22 , 225 , 245 , 26 , 27 , 28 , 29 , 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 50 , 51 , 52 , 53 , parc.č. 731/22 , parc.č. 732/1 , parc.č. 732/3 ,

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.