u Mnichova Hradiště

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Žďár, které se bude konat:
Dne Od Do
29.07.2019 7:30 14:30
Bližší informace naleznete na webových stránkách ČEZ Distribuce v sekci “Odstávky” , a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.