u Mnichova Hradiště

Včera se ve Skokovech našla modrá andulka, mládě. Zatím je v péči paní Paďourkové, Skokovy 4.