u Mnichova Hradiště

CZECHPOINT je dostupný na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Podrobné informace o projektu CZECHPOINT získáte na oficiálních stránkách: www.czechpoint.cz