u Mnichova Hradiště

Upozorňujeme, že v termínu od 15.6.do 30.6. budou prováděny odpočty vodoměrů.