u Mnichova Hradiště

Durango nebo MSH provádí stavební práce, klempířské, truhlářské práce a pracuje hlavně na opravách památek, které jsou v rejstříku chráněné památky. V Doubravě na křižovatce silnic Mnichovo Hradiště – Turnov a směr Všeň najdete dílny truhlárnu a klempírnu. Ve Svijanech potom sklady, pěknou hospůdku, bowling a lezeckou stěnu. Také sbírku starých motorů a staré zajímavé objekty.