u Mnichova Hradiště

     Žďár “…..sešlo se obecní zastupitelstvo ke schůzi na den 20. května 1886, kde přišlo k poznání, že sbor hasičský nezbytnou je potřebou pro naší obec, a usneslo se působiti k tomu, aby ve Žďáře zřídil se sbor hasičský, neboť rozsáhlá a pokročilá jinak obec (102 domovní čísla čítající) neměla dosud ani stříkačky a hasičského sboru kol dokola na hodinu nebylo…..”

     Toto je ze zápisu obecního zastupitelství a po podání žádosti hasičské jednotě v Mnichově Hradišti, letošní žádosti bylo vyhověno a dne 9. června 1886 Správa župní hasičské jednoty vřadila sbor náš jako jedenáctý v seznamu členů řádných.

      V roce 1955 se ujal velení pan Miloslav Egrt a zůstal velitelem až do 2005. V tomto roce to bylo právě 50 let, co byl ve funkci velitele.  Jako prvořadý úkol proti požárům, si dřívější generace vzala na starost požární prevenci domů v obci a vyplatilo se to.

     V roce 1959 se začala stavět požární zbrojnice, v roce 1960 bylo přiděleno speciální vozidlo T 805 v hodnotě 85.000,- Kčs. Následovala léta naplněná pracovní činností a dostavily se úspěchy v soutěžích. Například 22.8.1969 zvítězili naši chlapci, pod vedením Miloslava Egrta v Praze, v celonárodním kole a získali zlatou plaketu ministerstva vnitra. V roce 1976 byl přidělen, vzhledem k bezvadné údržbě  veškeré požární techniky a za reprezentaci požárního družstva, pplk. Pelikánem nový požární vůz zn. Saviem A 30 s čerpadlem PS 12. Tento vůz slouží do dnešního dne a je stále v bezvadném technickém stavu. Nutno dodat, že i ženy utvořily stabilní družstvo, které často na soutěžích vyhrávalo a i žáci pod dlouholetým vedením pana Donáta Jiřího velice úspěšně reprezentovali obec ve všech soutěžích.

     V roce 1986 proběhla oslava na počest stého výročí založení spolku hasičů, (tenkrát ještě veřejného požárního sboru). K tomuto výročí byla vydána publikace, ve které se ukázalo co vše se za sto let vytvořilo a jaké byly úspěchy. Po revoluci v roce 1989 se opět stal z veřejného požárního sboru sbor hasičský. Nadále hasiči pomáhají při nejrůznějších akcích v obci: např. při opravě kaple, sečení trávy, provádí každoročně sběr kovového šrotu, pořádají sportovní akce na tenisovém kurtu, především zápasy v odbíjené jsou oblíbeny. Zápasy na fotbalovém hřišti za Žehrovkou.  Na závěr by se hodilo rčení, které nám odkázali minulé generace.

A30, v pohotovosti

“Ve  svornosti  naše  síla”.

  1. prosince 2005 byla svolána valná hromada v restauraci u Kašpárků, na které odstoupil po padesáti jedna letech pan Miloslav Egrt a na jeho místo zvolil výbor hasičů pana Josefa Frydrycha mladšího ze Žďáru č.p. 7. Starostou spolku je stále pan Josef Bečka Žďár č.p. 13.

     Dne 25.června 2011 se konala oslava 125. výročí založení hasičského sboru ve Žďáře a s tím okrsková soutěž 7. okrsku  hasičských sborů, kterého se zúčastnily sbory z Doubravy, Žďáru, Žehrova. Foto a více ve složce okrsková soutěž.