u Mnichova Hradiště

Základní škola Žďár 

   Žďár pochází asi z doby kolonizační. Domy stavěné jsou řadou podél silnice. Žehrov bude patrně starší a Doubrava mladší. Děti ze Žehrova a Žďáru chodily původně do školy na Všeň. Děti z Doubravy do Březiny. Ke konci 18. století vyučoval prý pouze v zimě děti v č.p. 61 bývalý vojín Hataš, který neměl valného vzdělání. Žáci chodili do školy, jak chtěli.

   Roku 1809 za direktora svijanského Maráška, bylo nařízeno občanům vystavění školy ve Žďáře. Obec se tímto nařízením cítila finančně zatížena a žádala vrchnost za zrušení tohoto nařízení. Na místě nové školy bylo zřízeno podučitelské místo pouze se zimním vyučováním a po velikonocích museli žáci opět do školy ve Všeni. Roku 1834 bylo jen ve Žďáře 100 žáků. Všeňská škola byla přeplněna – nevyhovovala. Třída ve Žďáře byla pronajímána v různých domech.

   Za starosty pana J Žďárského byla v roce 1864 vystavěna školní budova č.p. 79 ve Žďáře. V roce 1880 žádali občané z Doubrav a Příhraz o odškolení ze Březiny a za přiškolení ke Žďáru, ale občané žďárští zaujali vůči jejich žádosti zamítavé stanovisko. V roce 1883 vídeňské ministerstvo školství stížnost zamítlo a osady Doubrava a Příhrazy přiškoleny byly ke Žďáru.

   Roku 1886 postavena nová budova školní, č.p. 102 ve Žďáře. Rozpočet na školu byl 14 844 zl. 25 kr. Plán zhotovil a stavbu provedl stavitel p Karnold ze Svijan. 15. dubna položen byl ke škole základní kámen a 19. září 1886 ji stavitel odevzdal Místní školní radě.

   V roce 1887 byla zvolena nová školní rada, předsedou byl p. J. Mařan, starosta obce č.p. 43. Přísedící: dp. Forman, děkan ze Všeně, p. lesní inženýr J Tůma z Belvína, p. J Tesař, starosta ze Skokov, p. V Mařan, rolník ze Žďáru č.p. 13, p. J Buriánek, chalupník ze Žďáru, p. V Lojda, pekař z Doubravy, p. F Šetřil, řídící učitel.

   V I. třídě bylo 69 žáků, ve II. třídě 69 žáků. Roku 1889 povolila Zemská školní rada rozšíření školy na  čtyřtřídní. Do roku 1900 navštěvovalo školu od 212 do 249 žáků. Do roku 1921 stále přes 200 žáků, v dalších letech počet žáků klesá. Roku 1935 byla zřízena expozitura v Doubravě.

   Dějiny jdou dále: Od roku 1940 do 1945 chodilo do školy 119 až 145 dětí. Od roku 1945 do 1953, 65 až 85 žáků. Od roku 1954 do 1969, navštěvovalo školu 60 až 100 žáků. Od roku 1970 až do 1982 docházelo kolem 60 žáků. Od roku 1982 byla jmenována paní Fejtková Jana ředitelkou školy a do školy docházelo od 30 do 64 žáků. Škola po revoluci v roce 1989 zaznamenala rozkvětu za pomoci obecního úřadu a starosty pana Růty. Byla zhotovena nová venkovní omítka, vybetonované hřiště s dřevěnými pomůckami. Rodiče odpracovali 1116 brigádnických hodin. Budova školy byla podříznuta a odizolována proti vlhkosti, byl zaveden vodovod do jednotlivých tříd, v přízemí byla rozdělena třída na družinu a jídelnu s dopravou jídel do školy. Výbor SRPŠ pořádal plesy, děti sbíraly druhotné suroviny. V roce 1992-93 v květnu se konaly I. sportovní soutěže žáků, přijelo 13 škol s počtem 260 žáků. Z naší školy se umístili v různých kategoriích tito žáci: Jan Vlk, Jan Brož, Michala Cihlářová a Lucie Růtová. Rok 1994-95, počet žáků 39. Události:  Den otevřených dveří, 4. školní stanový tábor, do celé budovy byla zabudována přímotopná tělesa, přestává se topit lokálním topením. Rok 1995-96, žil oslavou stodesátého výročí. Školu navštívilo mnoho žáků, kteří docházeli na vyučování a vzdělávání v minulých letech. Dostavili se i bývalí učitelé Na chodbách bylo vyvěšeno několik desek se všemi žáky, kteří školu navštěvovali a mohli si toto připomenout.

Toto je zkrácený výpis ze sborníku sepsaného paní Mgr. Janou Fejtkovou, ke stému výročí založení školy.

  V roce 2002 skončila svojí ředitelskou činnost paní Fejtková Jana a ředitelem se stal pan Miška Jaroslav. V  roce 2006 oslavila škola stodvacáté výročí založení. V tomto školním roce bylo přihlášeno 60 dětí.

Na závěr fotoalbum se snímky školy minulé