u Mnichova Hradiště

     Břehy “…..dne 10.ledna 1904 osadní starosta p. František Patočka, zahájil ustavující schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Břehách a vyzval přítomné, aby si ze svého středu zvolili sborové činovníky. Při následující na to volbě, zvoleni byli jednohlasně: František Patočka za předsedu, Kamil Filikar za velitele, Josef Čapek za jednatele.  Do správy sborové zvoleni: Jos. Hořák, Jos. Vávra, Jan Pelda, Jos. Tomsa, J. Hibner. Zvolení volbu přijali a poněvadž nic více ku projednání nebylo, schůze byla ukončena.

     Toto je první zápis z pamětní knihy, která se dochovala  u hasičského sboru ve Břehách. Poslední zápis je z roku 1934, kdy předseda byl pan Patočka František starší a náčelník pan Dražil František. Poslední zápis byl učiněn 4.října 1934. Dále pokračuje Kniha jednatele zápisem schůze ČSPO Břehy 13. ledna 1976 a končí 1. června 1987. Ze zápisů vyplývá co bylo náplní tehdejšího požárního sboru. Byly to požární poplachové plány, preventivní prohlídky, požární řád a přehled nejčastěji se vyskytujících závad v obytných domech.

     Požární sbor se pravidelně zúčastňoval okrskových soutěží se třemi družstvy, družstvo mužů, žen a mládeže, ve kterých dosahovaly dobrých výsledků. Je třeba připomenout, že sbor ve Břehách vždy měl a má malou členskou základnu a přesto vybudoval mnoho dobrého, jak pro obec, tak pro mládež. Vybudoval pěkné sportoviště v osadě, na kterém se pořádaly soutěže a různé oslavy až do doby, kdy přišla restituce a pozemek byl navrácen původnímu majiteli.  Potom nastaly potíže, kde cvičit? To jim umožnil sbor v sousední osadě na svém sportovišti v Ploukonicích.

   Mládež:

      V r. 1973 začíná nová hra Plamen – soutěž pro děti – mladé hasiče. Také v našem sboru bylo 15.března 1974 založeno  družstvo mladých požárníků (hasičů), které pracuje stále. Vedoucím byl zvolen p. Miloslav Vávra. Děti se schází pravidelně po celý rok – soutěží v disciplínách hry Plamen, jezdí na výlety, krajská setkání hasičů, branné závody, dětské dny, soutěže, pořádá brigády, letní táboření, propagační vystoupení s požární technikou,  kulturní programy, plní odznaky odbornosti(preventista, kronikář, strojník, velitel, cvičitel), účastnil se besed – např. v r.1984 o Grónsku, Mongolsku a Alpských zemí s p. J.Pavlovou.a v r.1986 Rallye-Paris-Dakar s p. Moskalem a J.Brzobohatým  spolupracoval s Českým rybářským svazem a Svazarmem. V roce 1980 se družstvo stalo oddílem mladých požárníků při pionýrské organizaci ZŠ Žďár a spolupracovalo ze základní školou.V tomto roce se stal na 1 rok vedoucím  p. Ladislav Hořák. Nejlepšího úspěchu družstvo dosáhlo v roce 1984, kdy se probojovalo až do celostátního kola hry Plamen Československa, které probíhalo na  Slovensku ve Svitu pod Popradem. V r. 1985 děti byly na prvním letním táboře v Mohelnici nad Jizerou. Následujícím roce byly na LT Milavý (Strakonice) a v dalších letech na LT ve Zruči u Plzně. V 90 letech dochází ke změně obsahu hry Plamen. V r. 1990 se vedoucí mládeže stala Jana Vávrová. Děti se zúčastňují výletů do bazénu, stanování u Jizery, malují výkresy do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Od r. 1995 se pravidelně účastní „Her hasičské mládeže“ v Kosmonosích“ . V letech 1997-99 jsme pořádali víkendové pobyty na chatě Hejtmanka v Příchovicích. Od r. 1998 společně s SDH Ploukonice pořádáme letní tábory. LT r.1998 –1999 v Hrabětících chata Slovanka , r.2000-2001  v Krčkovicích, r. 2002 v Kořenově chata Sport-Ski, r.2003-Bílé Poličany, r.2004-05 Rovensko pod Troskami Palda, r. 2006 –Kořenov chata TJ Turnov.

     Od r. 2000 se zúčastňujeme memoriálu Marty Habadové –  halové pohárová soutěže mladých hasičů v běhu jednotlivců s překážkami, kterou pořádá MěSH  hlavního města Prahy ve strahovské nafukovací hale. V r. 2002 jsme byli pozváni na oslavy 120. výročí založení SDH v Kosmonosích, kde byla nově otevřená rekonstruovaná has. zbrojnice, ve které je v přízemí umístěná hasičská technika včetně automobilů a v patře je nádherná zasedací místnost. Také spolupracujeme s dětmi z SDH Březina a zúčastňujeme se Březiňského poháru. O schůzkách nejraději hrajeme již mnoho let hru baseball a rádi se chodíme koupat do nedaleké Jizery.

     Úspěchy – děti – mladí hasiči

     Nejlepší umístění ve hře Plamen

 r. 1979 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší    r. 1980 – 1.místo v okresním kole – kategorie starší r. 1982 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší    r. 1983 – 1.místo v okresním kole – kategorie starší r. 1984 – 1.místo v okresním kole a zároveň 1.místo v krajském kole ve Vlašimi a účast v celostátním kole ve Svitu    pod Popradem na Slovensku –  kategorie starší r. 1985 – 1.místo v okresním kole – kategorie starší, 3.místo v kraji   r. 1986 – 1.místo v okresním kole – kategorie starší r. 1987 – 3.místo v okresním kole – kategorie starší   r. 1989 – 1.místo v okresním kole – kategorie starší r. 1994 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší   r. 1995 – 3.místo v okresním kole – kategorie starší r. 1996 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší   r. 1997 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší r. 2000 – 3.místo v okresním kole – kategorie starší   r. 2001 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší r. 2002 – 2.místo v okresním kole – kategorie starší   r. 2003 – 2.místo v okresním kole – kategorie mladší     r. 2004 – 1.místo v okresním kole – kategorie mladší     2.místo v okresním kole – kategorie starší.

Ženy:

      Ženy v organizaci pracují již od r. 1960. Nejlepšího úspěchu dosáhly v roce 1991, kdy se staly mistryněmi ČR v Praze-Hostivaři. Zúčastňují se mnoha různých soutěží –  okrsku, okresu, kraje, Jizerské ligy, Poháru Českého ráje v Turnově, Polabského stovkování , halové soutěže v disciplínách požárního sportu v Jablonci nad Nisou, soutěže „O pohár Měcholup“.  

Úspěchy – ženy

     Nejlepší umístění v požárním sportu

 r. 1991 – 1.místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole a 1.místo v národním kole ČR požárního sportu Praha – Hostivař r .1999 – 1.místo v okresní kole     r. 2000 – 2.místo v okresní kole, 2.místo v krajské soutěži v Rožmitále pod Třemšínem r. 2001 – 1.místo v okresním kole  r. 2002 –  2.místo v okresním kole, 3.místo v krajském kole v Nymburce r. 2003 – 1.místo v okresním kole ,1.místo v krajském kole v Tlusticích,  7. místo v MČR v Olomouci r. 2004 – 1.místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole  6.místo v MČR v Sušici r. 2005 – 1.místo v okresním kole, 2.místo v krajském kole, 6.místo v MČR v Havlíčkově Brodě, kde ženy získaly 3.místo v požárním útoku r. 2006 – 3.místo v krajském kole v Nymburce.

Na výkon žen v roce 2007 a 2008 se může podívat na stránce “Úspěchy”