u Mnichova Hradiště

Dokumenty – Návrh změny č.1 územního plánu Žďár
Vyvěšeno: 23. 07. 2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Žďár
Vyvěšeno: 23. 07. 2021


Platný územní plán Žďár

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení, popř. projednání

textová část:

grafická část:


*) tyto schémata (S1, S2 a S3) jsou vložena na konci textové části ÚP před Odůvodněním

ÚP Žďár schválen Zastupitelstvem obce dne 24.4.2018 usnesením číslo 5/2018 v bodech číslo 1 až 20. ÚP Žďár vydán dne 25.4.2018 veřejnou vyhláškou:
Oznámení o vydání Územního plánu Žďár formou opatření obecné povahy
účinost od 10.5.2018