u Mnichova Hradiště

Proč se registrovat

  • na Vámi uvedený e-mail, budou zasílány informace z Obecního úřadu Žďár: novinky na webu obce, kulturní akce, pozvánky apod.

Souhlas se zpracování osobních údajů pro zasílání informací z Obecního úřadu Žďár

Účel zpracování:

  • zasílání novinek a informací z Obecního úřadu Žďár tykajících se obce Žďár

Zpracovávané osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mail

Doba zpracování:

  • do odvolání souhlasu subjektem údajů

Odvolání souhlasu

Odstranění ze zpracování registrovaných subjektů bude provedeno na základě odvoleného souhlasu. Tímto bude  ukončeno zasílání novinek.   

Souhlas můžete odvolat zde.

Správce tímto informuje Subjekt údajů že má, v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem, vůči Správci zejména tato práva:

(a) právo na přístup k Osobním údajům;
(b) právo na opravu Osobních údajů;
(c) právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“);
(d) právo na omezení zpracování Osobních údajů;
(e) právo na přenositelnost Osobních údajů;
(f) právo vznášet námitky proti zpracování Osobních údajů;
(g) právo souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat.

Subjekt údajů je oprávněn svá práva vůči Správci uplatnit kontaktováním Správce (e-mail : info@obec-zdar.eu)

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.

Sochora 27,  170 00 Praha 7.

Registrace:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 ano ne