u Mnichova Hradiště

Vláda ČR vyhlásila 12.října 2019 dnem státního smutku v souvislosti s konáním pohřbu pana Karla Gotta.
V souladu s metodickými pokyny Ministerstva vnitra bude na budově OÚ vyvěšen černý prapor.