Platný územní plán

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
schválený 15.12.1999
1. změna schválená 29.4.2004
2. změna vydaná 30.1.2008,
účinnost od 13.2.2008

3. změna územního plánu sídelního útvaru Žďár

opatření obecné povahy č. 1/2015, kterým se vydává 3. změna územního plánu sídelního útvaru Žďár

vydán dne 2.12.2015