u Mnichova Hradiště

Daniela Šnajdrová

V naší obci, zejména na Žehrově a v okolí, poslední dobou dochází k úhynu psů následkem požití otrávené návnady. Vyzýváme tedy všechny majitele psů ke zvýšené opatrnosti a venčení psů pouze na vodítku, event. i s náhubkem. Poučte také své děti, aby se nedotýkaly nástrah. Všímejte si podezřelého chování osob v okolí. Tato situace byla oznámena i Policii ČR.

V termínu 21.8.-24.8.bude pověřený pracovník ČEZ Distribuce provádět odpočty elektroměrů v Doubravě a Břehách, v dalších částech obce pak v následujícím týdnu.

V období výstrahy “NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ” na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které naleznete v přiloženém dokumentu:
Nařízení k zabezpečení požární ochrany

Další doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
• V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
• Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
• Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
• Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
• Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
• Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
• Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
• Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
• Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
• Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Hledáme ženu pro výpomoc do družiny k 7-leté dívce v Základní škole Žďár u Mnichova Hradiště od září 2018 a to denně od 14-16h.
V případě zájmu se, prosím, ozvěte na tel.č. 774 611 709.