u Mnichova Hradiště

Od 4.7.do 12.7.nebude přítomna matrikářka, nebude se tedy provádět ověřování, vydávání výpisů Czech Point, přihlašování k trvalému pobytu…
Prodej pytlů na odpad a další pokladní operace omezeně.
Platba vodného a stočného v hotovosti od 15.7.