u Mnichova Hradiště

Sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v pátek 10.května (pouze 1 den), od 8 do 18 hodin ve dvoře obecního úřadu.
Odevzdávat je možno pouze:
oleje kuchyňské i motorové
obaly, ve kterých jsou oleje prodávány
staré barvy a plechovky od barev
baterie tužkové, knoflíkové, monočlánky
autobaterie
Veškeré nádoby musí být řádně uzavřené.
Nevezmeme:
odpady z podnikatelské činnosti (např. 200 l sudy oleje), hadry od oleje a barev, použité štětce, pneumatiky.

Informace byly zveřejněny i v březnovém obecním občasníku http://www.obec-zdar.eu/obec/obecni-obcasnik-obce-zdar/