u Mnichova Hradiště

Základní organizace Českého svazu včelařů Žďár
P O Z V Á N K A
Na výroční členskou schůzi, která se koná v neděli 24.února 2019 od 10.00 hod.
v pohostinství u Kašpárků ve Žďáru.

– Přednáška př. Žáka