u Mnichova Hradiště

Muzeum Mladoboleslavska zve na kurz na téma sestavování rodokmenu.
Dále nabízí pomoc odborníků při posouzení archeologických nálezů nebo starožitností.
archeologie