u Mnichova Hradiště

V naší obci, zejména na Žehrově a v okolí, poslední dobou dochází k úhynu psů následkem požití otrávené návnady. Vyzýváme tedy všechny majitele psů ke zvýšené opatrnosti a venčení psů pouze na vodítku, event. i s náhubkem. Poučte také své děti, aby se nedotýkaly nástrah. Všímejte si podezřelého chování osob v okolí. Tato situace byla oznámena i Policii ČR.