u Mnichova Hradiště

Prostřednictvím České pošty Vám bude doručován leták o svozu nebezpečného odpadu v obci, velkoobjemových kontejnerech, sběru elektrozařízení a o zasedáních zastupitelstva obce.
Leták…Odpady září 2018, volby