u Mnichova Hradiště

V termínu 21.8.-24.8.bude pověřený pracovník ČEZ Distribuce provádět odpočty elektroměrů v Doubravě a Břehách, v dalších částech obce pak v následujícím týdnu.