u Mnichova Hradiště

Dne 7.9.2017 zahájila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje kontrolu plnění povinností provozovatele veřejného vodovodu dle vyhlášky č.252/2004 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Odebraná voda odpovídala ve všech zkoušených parametrech jakostním požadavkům dle této vyhlášky.
(následující rozbory jsou zveřejněny i v oddíle voda/kanalizace)
rozbor-vody-ze-7-9-2017-1-vzorek
rozbor-vody-ze-7-9-2017-2-vzorek